Modlitwa w intencji Rekolekcji

Dobry i Miłosierny Boże

Prosimy Cię o błogosławieństwo
na dobre i owocne przeżycie rekolekcji z ojcem Jamesem Manjackalem.
Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.
Potrzeba nam do tego Twojej łaski
i dlatego z ufnością wołamy „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu,
aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi uczniowie Pana.
Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie,
ale i wszystkich naszych braci i sióstr
żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.
Użycz ojcu Jamesowi światła i łaski,
aby nam wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia.
Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy,
uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.
Prosimy Cię o to, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty Boże, pomagaj ojcu Jamesowi
oraz  wszystkim zaangażowanym,
aby przez rekolekcje i spowiedź świętą
zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.
Matko Kościoła, bądź Matką naszego miasta
i razem ze świętymi Patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem.
Amen
Pod Twoją obronę….
Duchu Święty Boże -zmiłuj się nas nami
Stolico mądrości – módl się za nami
Święci patronowie nasi – módlcie się za nami
Św.Michale Archaniele – módl się za nami