Strona Parafialna

jadwiga3

Rys historyczny miasta i parafii.

Niemal od pierwszych lat zaistnienia, Krosno Odrzańskie było ściśle związane z chrześcijańską wiarą.

Jadwiga 1

Tu w XIII wieku wielokrotnie przybywała na krośnieńskim zamku św. Jadwiga, żona księcia Henryka Brodatego, której wkład w rozwój życia religijnego był wprost przeogromny. Również poległy pod Legnicą w obronie chrześcijańskiej cywilizacji Henryk Pobożny w latach 1201 – 1238 przybywał w Krośnie. Życie religijne za sprawą klasztorów oo Franciszkanów i Dominikanów, aż do XV wieku promieniowało na zachodnie rubieże Rzeczypospolitej. Właśnie w tym czasie powstały kościoły św. Andrzeja, który przez pewien czas miał nawet status kolegiaty i nie istniejący już kościół pw. św. Jadwigi, który usadowiony był w najbliższym sąsiedztwie rzeki Odry.


K. AndrzejaNowy rozdział miasta i kościoła

Po prawie sześciu wiekach brandenburskiego panowania Krosno, a wraz z nim i kościół powróciły w roku 1945 do Polski. 1 września tego właśnie roku Stolica Apostolska ustanowiła na Ziemiach Odzyskanych zarząd nad istniejącymi na tych ziemiach kościołami i nowo utworzonymi diecezjami i parafiami. Realizatorem tych decyzji ze strony kościelnej był kardynał August Hlond. Parafia z Krosna nad Odrą – taką nazwę nosiło to miasto w pierwszych powojennych latach – pw. św. Andrzeja weszło w skład największej wówczas w Polsce diecezji gorzowskiej. Niemal całe życie ówczesnego miasta koncentrowało się na terenie parafii, która zastępowała w wielu dziedzinach rodzącą się dopiero państwową administrację.

ZAPRASZAMY  NA REKOLEKCJE