Życie w Duchu Świętym

Życie bez Ducha Świętego:

 • Jest puste i próżne w beznadziei i smutku
 • Jest zagmatwane i miotane pokusami i ponętami
 • Jest słabe i rozpaczliwie cielesne, a charakteryzuje się grzesznymi przywiązaniami
 • Jest złamane i zranione przez złość i brak przebaczenia
 • Jest przywiązane do dawnych pragnień i namiętności
 • Jest ciemne i ślepe, nieznające właściwej drogi
 • Jest w uporze, rozwiązłości i rozpuście
 • Jest życiem złamanym przez bóle i choroby
 • Jest życiem, gdzie Bóg jest Istotą daleką
 • Jest życiem, gdzie Chrystus należy do przeszłości
 • Jest życiem, gdzie Ewangelia i Słowa Boże są ukryte
 • Jest życiem, gdzie prawa i przykazania są prostackie i bez znaczenia
 • Jest życiem, gdzie Kościół jest tylko świecką instytucją
 • Jest życiem, gdzie modlitwa i liturgia są martwe
 • Jest życiem, gdzie cnoty i świętość są głupstwem
 • Jest życiem, gdzie obowiązki i odpowiedzialność są uciążliwe
 • Jest życiem, gdzie posługi i misje są tylko zawodem

 

Podczas gdy życie w Duchu Świętym:

 • Ma sens i jest warte przeżycia
 • Jest wymagające i tętniące
 • Jest życiem w Jezusie Chrystusie, Emmanuelu, Bogu z nami
 • Jest życiem w Królestwie Bożym
 • Jest życiem, w którym człowiek skierowany jest na Drogę, Prawdę i Życie
 • Jest życiem pokoju, radości i pocieszenia
 • Jest życiem mocy i łaski
 • Jest życiem świętości według Bożej woli
 • Jest życiem autentyczności i prawdziwości
 • Jest życiem w Kościele, Matce, która się troszczy
 • Jest życiem, gdzie władza i przykazania stają się łatwe
 • Jest życiem, gdzie brzemię staje się łatwe a jarzmo lekkie
 • Jest życiem gdzie modlitwa i sakramenty stają się częścią i zawartością życia
 • Jest życiem gdzie człowiek znajduje odpowiedź na wszystkie swoje problemy
 • Jest życiem gdzie człowiek odnajduje uzdrawiający dotyk Boskiego Mistrza
 • Jest życiem gdzie dusza płonie miłością do Boga i innych

Bóg odwiecznie kochający, zdecydował się dać udział w swoim Duchu ludzkości, aby w ten sposób wszyscy mogli być Jego dziećmi i dziedzicami, formując siebie samych, jako lud będący szczególną Jego własnością.

Źródło: Eureka, O. James Manjackal MSFS, Charis Books 2010, charisbooks@yahoo.com